IK STREEF NAAR IDEALE BALANS

Neem nu contact op voor een GRATIS intakegesprek

Beloond voor jouw expertise

Je hebt een expertise. Daarmee stijg je uit boven de middelmaat. Daar mag je voor beloond worden. Niet alleen met een hoge omzet of een comfortabel inkomen. Ook met een hoge levenskwaliteit.

Naar de ideale balans

Een juiste balans is het sleutelwoord. En daarmee bedoelen we niet alleen een sluitende boekhouding. Maar ook het evenwicht tussen werk en gezin. Tussen groei en onbezorgdheid. Tussen risico’s en zekerheid. Een goede boekhouder kijkt daarom verder dan de getallen. Hij kijkt ook naar de mens achter de cijfers.

Jouw wens als drijfveer

Een betrokken boekhouder neemt jouw wensen als drijfveer. Hij verplaatst zich in jouw persoonlijke situatie en begeleidt je in de realisatie van jouw droom. Wat die ook is: jouw expertise en specialisatie uitdiepen; comfortabel leven; ruimte en zekerheid creëren voor jouw gezin; doorgroeien naar een onderneming …

Samen naar (levens)kwaliteit

Wat écht telt is dat het je goed gaat. In jouw werk én daarbuiten. Wij helpen je daarbij. Als financieel expert, maar ook als coach, motivator, inspirator, klankbord en inhoudelijke sparringpartner.

Jouw verdienmodel optimaliseren

Samen komen we tot een toekomstvast verdienmodel dat de toekomst veiligstelt. Van jou én jouw gezin. Maar vooral: een model dat je extra beloont voor jouw bovengemiddelde inspanningen en risico’s.

Vangnetten creëren

Soms sta je voor onverwachte uitdagingen. Dwingen de omstandigheden je tot snelle tegenreacties. Wij helpen je bij kredietaanvragen, bij financiële administratie, maar ook met de opmaak van een preventief noodplan bij ziekte of overlijden.

Jouw expertise uitdiepen

Gerichte coaching maakt je sterker als ondernemer. Met een kwaliteitsgericht excellence-programma creëren we de nodige ruimte om structureel te werken aan jouw verdere professionele groei. We stimuleren je tot creativiteit en vernieuwing en geven je inzicht om jouw ideeën te rangschikken en losse punten te verbinden.

Vereenzaming tegengaan

Autonoom werken mag niet betekenen: collega’s missen. Een goede boekhouder is een partner, meedenker, klankbord, probleemoplosser. En ook: iemand die je helpt een goed netwerk op te bouwen. Hij is een objectieve poort naar andere experts bijvoorbeeld op juridisch vlak, in marketing, HR-management …