IK START EEN ZAAK OF DENK ER OVER NA.

Neem nu contact op voor een GRATIS intakegesprek

Starten?

Je staat niet alleen!

47% van de actieve Europeanen verkiest een statuut als zelfstandige boven een baan in loondienst.*

25% van alle EU15-burgers denkt eraan om een eigen zaak op te richten of ondernam er al stappen voor.*

Wat is jouw droom?

Je wilt dagelijks je eigen baas zijn. Je wilt voor jouw droomproject gaan. Zodat je dagelijks bezig bent met wat je écht graag doet en écht goed kunt. Zodat jouw inkomen gestaag kan stijgen. Zodat je meer van je persoonlijke vrijheid geniet. Zodat je de dagen en uren vlotter invult in functie van je gezin en levenskwaliteit. Ben jij klaar voor die ultieme uitdaging?

 

De tijd is er rijp voor!

Het klimaat om een zaak op te starten, is gunstig. De economie trekt aan, de overheid neemt tal van steunmaatregelen en de rente op investeringskredieten staat historisch laag. Ondernemen is een kwestie van willen, kunnen en durven. Maar ook … van vertrouwen in de juiste partners.

 

Samen naar meer inzicht!

Een eigen zaak starten: het roept veel vragen op.  Het maakt je soms onzeker. Samen scheppen we klaarheid.

Jouw succesvol veiligstellen
We brengen jouw ambities in beeld. Maar ook jouw kansen, opties en opportuniteiten.

Zodat jij van bij de eerste stap controle hebt over jouw groeiproces.

De juiste keuzes maken
  • Oprichten of overnemen?
  • Hoofd- of bijberoep?
  • Vennootschap of natuurlijke persoon?
  • Welk sociaal statuut?

We wegen het af tegen jouw ambities en wensen.

Resultaat: je maakt snel en efficiënt de juiste starterkeuzes.

De concurrentie voorblijven
We stellen samen een ondernemings-, investerings- en financieringsplan op.  Zo heb je een referentiekader en toetssteen voor al jouw huidige en toekomstige beslissingen.
Financieel sterk van start
We halen het maximum uit de bestaande steunmaatregelen en bepalen de ideale grootte van jouw startkapitaal.  We geven tips over hoe je dit kapitaal verzamelt en de financiering rond krijgt.
De groei inzetten
We ontwikkelen een stappenplan voor groei.
Handig om jouw ambities waar te maken: met zelfvertrouwen, discipline én focus.
Jouw rechten verdedigen
We optimaliseren jouw boekhouding, BTW en belastingen en verwerken ze efficiënt. Zo sta je sterk in jouw starterschoenen.
Je frustraties besparen
We vervullen alle starterformaliteiten.  Op die manier vermijd je dat de overheidsdiensten je van het kastje naar de muur sturen.

Gratis één-op-één startercursus

  • Hoe kun je jouw boekhouding efficiënt en makkelijk bijhouden?
  • Welke kosten breng je in aftrek?
  • Welke controles mag je verwachten?
  • Hoe ga je hiermee om?
  •  Hoe werkt het BTW-stelsel?

Je ontdekt het tijdens onze één-op-één sessie. Je steekt ook handige tips & tricks op zak die je helpen om jouw zaak verder uit te bouwen. We plannen deze gratis cursus in, na opstart van de samenwerking.

Het resultaat?

Je overwint jouw twijfel en neemt een vliegende start.